Ээээеөөө, хамгийн анхны аялалын видео блогоо тэнгэр багандсан барилгийн өлгий нутаг Америкийн Чикаго хотоос эхлүүлж байна. Видео блог эхлүүлэх хамгийн анхны оролдлого болохоор хүсснээр болоогүй…